... Var är gömmer sig våren ... ?! 

dogs

Skottefederationen Årsmöte 2018-02-11 i Jönköping

Trevligt årsmöte på Motell Vätterleden i Jönköping ägde rum i helgen, den 11/02.

Styrelsen för 2018 valdes till densamma som den var på 2017
http://skottefederationen.se/index.php/klubben/styrelsen
Årsmöteshandlingarna kommer till hemsidan snart (kräver inloggning)

Peter Van Der Steen prisades angående storslående resultat med sin Årets Skotte 2017
http://skottefederationen.se/index.php/resultat/arkiv-arets-skotte/arets-skotte-2017

2018 02 11.1   2018 02 11.2
 2018 02 11.3  2018 02 11.5