2018-11-20 Utställningsresultat
SÖDERTÄLJE (10/11)