ÅRSMÖTET 2014


I SkotteNytt nr168/169 finns en redogörelse över en del av de händelser som föranlett den utdragna processen med årsmötet. För att ge medlemmarna den fulla bilden av varför SvTeks skrivelse fanns med bland Årsmöteshandlingarna publiceras nu på hemsidan de skrivelser som ligger till grund för SvTeks inblandning.


Frågor angående detta kan ställas till ordförande per telefon eller e-post.  

Skrivelse 2013-07-29
Skrivelse 2013-11-10
Skrivelse 2013-11-14