Bli medlem i Skottefederationen!

Medlem kan man bli genom att betala medlemsavgiften på klubbens bankgirokonto:
Skottefederationen 160-2333

Skottefederationens IBAN-nr är:
SE06 6000 0000 0008 2324 4768
BIC (bankkod) är HANDSESS och skall alltid anges vid betalning

Ange namn, adress, ny medlem. Avgiften avser ett kalenderår.

Medlemsavgifter

Ordinarie medlem 250 kr/år
Familjemedlem 100 kr/år
Utlandsmedlem 300 kr/år

                                                                                                              För uppfödare

Bjuden medlem 100 kr/år
Bjuden utländsk medlem 150 kr/år
Uppfödarlistan
(inkl valphänvisning)
200 kr/år
Valphänvisning för den
som inte kvalificerat sig
för uppfödarlistan
200 kr/år

OBS här kan du ladda hem ett inbetalningskort