Kontakta Oss .jpg

Resultat och bilder * resultat @skottefederationen.se Resultat eller bilder från tävlingar och utställningar
Valphänvisning valpar @skottefederationen.se Annonsera valpkull OBS se reglerna här 
Ordförande ordforande @skottefederationen.se Kontakta Skottefederationens ordförande
Sekreterare sekreterare @skottefederationen.se Kontakta Skottefederationens sekreterare
Kassör kassor @skottefederationen.se Kontakta Skottefederationens kassör
SkotteNytt kassor @skottefederationen.se Kontakta kassör ang tidningen SkotteNytt
Hemsidan webmaster @skottefederationen.se Kontakta webmaster ang hemsidans innehåll eller utformning

ANGÅENDE RESULTAT:
*Hit kan du också skicka bilder från tävlingar eller utställningar.
*Resultat endast kommer in via mail eller SKK-hunddata.
 Uppgifter såsom plats m.m. kommer att tas från SKK-hunddata i första hand.
*Resultat från Skottefederationens Facebooksida inte kommer att tas upp.