Årets Skotte 2017
Uppdaterats 2017-04-23

Plats Antal utställningar Total poäng Total 10 utställningar Hundens Namn
1 3 22 22 Ebony Eldorado By Magic Scotland 7 13 2
2 4 20 20 Piccola Strega Xerxes 4 3 9 4
3 2 18 18 Mandowal Classic Charm for Stonegarth 9 9
4 1 16 16 Marland Imagination 16
2 16 16 Nerina of Tinus Baskervilium 4 12
5 1 15 15 Mariss Estrella X Travaganza 15
6 1 14 14 Raglan Russian Ballet 14
7 2 12 12 Piccola Strega Bellatrix 6 6
8 1 11 11 Scotline Beata Bay 11
9 2 9 9 So What Unus Sed Leo 5 4
10 1 8 8 Filisire Brash Why Akone Star 8
1 8 8 Raglan Republican 8
11 1 7 7 Tatler Taffeta 7
12 1 6 6 Raglan Rose Garden 6
1 6 6 Löwi-Scot Fergus MCMai 6
1 6 6 Nicla Zeta Juno Azumi 6
13 1 5 5 Reel's Flora Macdonald's Fancy 5
1 5 5 Mårax Minellie 5
1 5 5 of Stonegarth Take By Storm 5
14 1 3 3 Madoc My Royal Jewel 3

 Regelrevision

Reglerna fastställs och kan ändras av ett årsmöte.

Skulle reglerna för klubbens inofficiella utställningar ändras utan att nödvändiga ändringar görs i dessa regler så beslutar klubbens styrelse om sådana tillfälliga och nödvändiga ändringar att gälla fram till nästkommande årsmöte.

Dessa regler är fastställda 2008-02-17.

Generella bestämmelser

Endast officiella utställningar i Sverige räknas.
Därutöver räknas klubbens egna utställningar, både officiella och inofficiella.
De tio (10) bästa resultaten under kalenderåret räknas.
På SF egna utställningar delas inte poäng ut för BIG- eller BIS-placeringar.
Med slagna hundar menas utställda hundar, dock inte valpar, avels- eller uppfödargrupper.
Resultat som hund uppnått som valp räknas inte in.

Poängberäkning

BIR 7 p + 1 p för varje slagen hund i rasen
BIM 6 p + 1 p för varje slagen hund i könet
2BT/BH 4 p + 1 p för varje slagen hund i könet
3BT/BH 3 p + 1 p för varje slagen hund i könet
4BT/BH 2 p + 1 p för varje slagen hund i könet
BIG + 10 p
BIG-2 + 8 p
BIG-3 + 6 p
BIG-4 + 4 p
BIS-1 + 10 p
BIS-2 + 8 p
BIS-3 + 6 p
BIS-4 + 4 p