Årets Skotte 2018
Uppdaterat 2018-06-19

Hundens Namn  Poäng Per Utställning  Total  Plats  Slutresultat
(bästa 10 utst.) 
RAGLAN REPUBLICAN 9 29 28 66 1 66
MANDOWAL CLASSIC CHARM FOR STONEGARTH 17 9 10 9 45 2 45
ROYAL FLASH Z KSIEZOPOLA 4 6 15 16 41 3 41
PERHAPS SHARP DRESSED MAN 3 24 6 33 4 33
FLOREO SHALLON 11 11 22 5 22
SCOTLINE COLETTE BAY 8 4 12 6 12
RAGLAN RUSSIAN WINTER 12 12
PERHAPS SOPHISTICATED LADY 7 4 11 7
LÖWI-SCOT WARREN AMOURETTE 8 3 11 7
OF STONEGARTH CLASSIC STORM 5 6 11
OF STONEGARTH STRIKE A POSE 6 4 10 8
 TATLER TAFETA 10 10
DISTANS FLIRTY LEONORE 8 8 9
BANDSTONE'S LOUD  N' PROUD 6 2 8
SMILE AGAIN 6 6 10
MARLAND NERO WOLFE 5 5 11
DUNDEE FIGHTING HERO 4 4 13
RAGLAN REEL DANCER  3 3 14
LÖWI-SCOT ART OF GOLD  2 2 15

Generella bestämmelser

Endast officiella utställningar i Sverige räknas. 
Därutöver räknas klubbens egna utställningar, både officiella och inofficiella.
De tio (10) bästa resultaten under kalenderåret räknas. 
På SF egna utställningar delas inte poäng ut för BIG- eller BIS-placeringar. 
Med slagna hundar menas utställda hundar, dock inte valpar, avels- eller uppfödargrupper. 
Resultat som hund uppnått som valp räknas inte in.

Årsmötet beslutade 2018-02-11 att hund, som kan nomineras i tävlingen "Årets Skotte"skall vara svenskägd.

Regelrevision

Skulle reglerna för klubbens inofficiella utställningar ändras utan att nödvändiga ändringar görs i dessa regler så beslutar klubbens styrelse om sådana 
tillfälliga och nödvändiga ändringar att gälla fram till nästkommande årsmöte.

Dessa regler är fastställda 2008-02-17.

Poängberäkning

BIR     7p + 1p för varje slagen hund i rasen
BIM     6p + 1p för varje slagen hund i könet
2BT/BH     4p + 1p för varje slagen hund i könet
3BT/BH     3p + 1p för varje slagen hund i könet
4BT/BH     2p + 1p för varje slagen hund i könet 
BIG     + 10p
BIG-2     + 8p
BIG-3     + 6p
BIG-4     + 4p
BIS-1     + 10p
BIS-2     + 8p 
BIS-3     + 6p
BIS-4     + 4p