Scottie of the Year

Breeders connect doglovers

Skottefederationen

Poängresultat Året Skotte 2019 (updated 2019-09-15 )

Swedish nr.1 Scottie 2009-2018

Klicka för större bild/Press for bigger picture

1993 - Floreo Misteltoe
1993 - Floreo Misteltoe
2007 - Dundee Sparkling Ruby
2007 - Dundee Sparkling Ruby
2008 - Dundee Black Wood
2008 - Dundee Black Wood
2009 - Burrows Glen Moray
2009 - Burrows Glen Moray
2011 - Madoc My Obession
2011 - Madoc My Obession
2013 - Raglan Ready To Smile
2013 - Raglan Ready To Smile
2O14 - Of Stonegarth Black Ruby
2O14 - Of Stonegarth Black Ruby
2015 - Im Strong Like A Storm Tikrasbildu
2015 - Im Strong Like A Storm Tikrasbildu
2016 - Mariss Kozirnoy Tuz
2016 - Mariss Kozirnoy Tuz
2017 - Marland Imagination
2017 - Marland Imagination
2018 - Raglan Republican
2018 - Raglan Republican

Årets Skotte 2018, nr 1

Scottie of the year 2018
CH Raglan Republican
Uppfödare: Dan Ericsson
Ägare: Monika Ferneklint


ÅRETS SKOTTE 2018, nr 2
Mandowal Classic Charm for Stonegarth
Uppfödare: Matei Borchin
Ägare: Peter Van Der Steen

Årets Skotte 1972-1992

Klicka för större bild

Copyright © Skottefederationen 2019 All Rights Reserved