Skottenytt

Breeders connect doglovers

Skottefederationen

REDAKTÖR


 SKOTTENYTT • PETER HEWITT 


Som medlem i Skottefederationen ingår tidningen Skottenytt som utkommer 4 ggr/år.

Annonsörer och författare ansvarar själva för riktigheten i insänt material.
Redaktionen har rätt att redaktionellt behandla insänt material.

Likväl att refusera material som ej står i överensstämmelse med Skottefederationens syften.

VALPHÄNVISNING ELLER UPPFÖDARLISTA


Uppfödarlistan (inkl valphänvisning) 200 kr/år
Valphänvisning för den som inte kvalificerat sig för uppfödarlistan 200 kr/år


Glöm inte att ange namn, adress, valphänvisning eller uppförarlista. Avgiften avser ett kalenderår


OBS här kan du ladda hem ett inbetalningskort.>>

MEDLEMSAVGIFT ORDINARIE


Ordinarie medlem 250 kr/år
Familjemedlem 100 kr/år
Utlandsmedlem 300 kr/år


Glöm inte att ange namn, adress, ny medlem. Avgiften avser ett kalenderår

MEDLEMSAVGIFT UPPFÖDARE


Bjuden medlem 100 kr/år
Bjuden utländsk medlem 150 kr/år
Uppfödarlistan (inkl valphänvisning) 200 kr/år
Valphänvisning för den som inte kvalificerat sig för uppfödarlistan 200 kr/år


Glöm inte att ange namn, adress, ny medlem. Avgiften avser ett kalenderår

ANNONSPRISER MEDLEM


1/1 sida sv/v 500 kr
1/1 sida färg 650 kr
1/2 sida sv/v 300 kr
1/2 sida färg 450 kr


Kommersiella annonser/Dubbel avgift.

Copyright © Skottefederationen 2019 All Rights Reserved