Skottenytt

Breeders connect doglovers

Skottefederationen

REDAKTÖR


 SKOTTENYTT • PETER HEWITT 


Som medlem i Skottefederationen ingår tidningen Skottenytt som utkommer 4 ggr/år.

Annonsörer och författare ansvarar själva för riktigheten i insänt material.
Redaktionen har rätt att redaktionellt behandla insänt material.

Likväl att refusera material som ej står i överensstämmelse med Skottefederationens syften.

STÖD FÖRENINGEN & BLI MEDLEM


Medlem kan man bli genom att betala medlemsavgiften på klubbens bankgirokonto:
Skottefederationen 160-2333

Skottefederationens IBAN-nr är:
SE06 6000 0000 0008 2324 4768
BIC (bankkod) är HANDSESS och skall alltid anges vid betalning
Ange namn, adress, ny medlem. Avgiften avser ett kalenderår.


OBS här kan du ladda hem ett inbetalningskort.

ANNONSPRISER MEDLEM


1/1 sida sv/v 500 kr
1/1 sida färg 650 kr
1/2 sida sv/v 300 kr
1/2 sida färg 450 kr


Kommersiella annonser/Dubbel avgift.

STÖD FÖRENINGEN & BLI MEDLEM, DÅ INGÅR TIDNINGEN SKOTTENYTT


Som medlem i Skottefederationen ingår tidningen Skottenytt som utkommer 4 ggr/året.

Uppfödarlistan (inkl valphänvisning) 200 kr/år
Valphänvisning för den som inte kvalificerat sig för uppfödarlistan 200 kr/år


Glöm inte att ange namn, adress, valphänvisning eller uppförarlista. Avgiften avser ett kalenderår


OBS här kan du ladda hem ett inbetalningskort.

MEDLEMSAVGIFT ORDINARIE


Ordinarie medlem 250 kr/år
Familjemedlem 100 kr/år
Utlandsmedlem 300 kr/år


Glöm inte att ange namn, adress, ny medlem. Avgiften avser ett kalenderår

MEDLEMSAVGIFT UPPFÖDARE


Bjuden medlem 100 kr/år
Bjuden utländsk medlem 150 kr/år
Uppfödarlistan (inkl valphänvisning) 200 kr/år
Valphänvisning för den som inte kvalificerat sig för uppfödarlistan 200 kr/år


Glöm inte att ange namn, adress, ny medlem. Avgiften avser ett kalenderår

Copyright © Skottefederationen 2019 All Rights Reserved