Till Utställning

Här beskriver vi kortfattat hur en utställning går till. Alla hundraser har avlats fram för en viss uppgift.


Rasstandarden slår fast hur en ras ska se ut – för att på bästa sätt kunna utföra uppgifterna. Standarden beskriver ‘idealhunden’ i varje ras – avseende storlek, kroppsbyggnad, bett, svansföring och så vidare.


På en hundutställning vinner den hund som domaren anser ligger närmast idealet. I standarden anges också oönskade fel, till exempel otillåten färg eller felaktiga rörelser. 


Syftet med utställning – exteriörbedömning – är att vara ett verktyg i avelsvärderingen – för att behålla och förbättra rasegenskaper enligt standarden.


För den som vill avla på sin hund och sälja valparna, är utställningsmeriter ett viktigt kvitto för både köpare och säljare. Det är också värdefullt att få sin hund bedömd av en opartisk och kunnig person.


Valpklass – bra träning för en valp
På många utställningar ordnas valpklass – som alltid räknas som en inofficiell klass – där valpar mellan fyra och nio månader får delta. Hanar och tikar tävlar var för sig och sedan om titeln Bästa valp I Rasen (BIR-valp). Motsvarande kön blir BIM-valp. Den valp som vinner går vidare till finalen där vinnande valp blir Best In Show (BIS-valp).


Det börjar officiellt med kvalitetsbedömning
På en utställning kan hunden kvalitetsbedömas från nio månaders ålder och får pris efter sin exteriör och mentalitet, jämförd med rasstandarden. Domaren jämför inte din hund med andra hundar som deltar i samma klass. Hanar och tikar tävlar var för sig.


De pris som delas ut är:

  • excellent (utmärkt) EX
  • very good (mycket god) VG
  • good (god) G
  • sufficient (godtagbar) S
  • disqualified (diskvalificerad) D
  • can not be judged (kan ej prissättas) KEP


Det fortsätter med konkurrensklass

När kvalitetsbedömningen är klar bedöms hunden i konkurrensklass.

I denna klass jämförs hundarna med varandra och rangordnas som etta, tvåa, trea och fyra.

Övriga hundar blir oplacerade.

De hundar i resp. klass som fått excellent kan tilldelas priset certifikatkvalitet (CK).

De tävlar sedan mot varandra i bästa hanhundsklass/bästa tikklass där bästa hane och tik utses.

Olika utställningsklasser, utställningar och arrangörer
Beroende på ålder och meriter finns följande klasser:
Juniorklass 9 – 18 månader
Unghundsklass 15 – 24 månader
Bruks-/Jaktklass från 15 månader med jaktmerit
Öppenklass från 15 månader
Championklass från 24 månader för svenskregistrerad hund
Veteranklass från 8 år


Det finns både officiella och inofficiella utställningar. Skillnaden mellan dem är att på den officiella utställningen registreras alla resultat i Hunddata hos Svenska Kennelklubben för att kunna tillgodoräknas för championat. Det görs däremot inte på en inofficiell utställning.

Vad gäller när man ställer ut ? Hur räknar man poäng på utställning? >> Läs mer här


Varje lokalklubb arrangerar utställningar. Svenska Kennelklubbens länsklubbar anordnar många utställningar varje år.


Läs mer på SKK om utställnings- och championatregler som gäller till och med den 31 december 2021.


Till sist utses Bäst i rasen och Best in show
Hanen och tiken tävlar sedan vidare om titeln Bäst I Rasen (BIR) och motsvarande kön blir Bäst I Motsatt kön (BIM).

Den hund som vinner går vidare till finalen där vinnande hund blir Best In Show (BIS).

På Svenska Kennelklubbens utställningar finns ytterligare tävlingsnivåer som t.ex. gruppfinaler.

Skotsk Terrier representerar grupp 3.

Denna websida vill ha ditt godkännande att vi använder statistik om antal besökare (inget personligt). This website tracks visitors (not person) only for statistic, we want you too help us by admitt this!

Acceptera