MEDLEMSKAP

BLI MEDLEM I SVENSKA SKOTTEFEDERATIONEN

MEDLEMSAVGIFTEN


STÖD FÖRENINGEN & BLI MEDLEM, DÅ INGÅR TIDNININGEN SKOTTENYTT


Medlem kan man bli genom att betala medlemsavgiften på klubbens bankgirokonto:
Skottefederationen 160-2333

Skottefederationens IBAN-nr är:
SE06 6000 0000 0008 2324 4768
BIC (bankkod) är HANDSESS och skall alltid anges vid betalning
Ange namn, adress, ny medlem. Avgiften avser ett kalenderår.


MEDLEMSAVGIFT ORDINARIE


Ordinarie medlem 250 kr/år
Familjemedlem 100 kr/år
Utlandsmedlem 300 kr/år


Glöm inte att ange namn, adress, ny medlem.

Avgiften avser ett kalenderår


VALPHÄNVISNING ELLER UPPFÖDARLISTA


Uppfödarlistan (inkl valphänvisning) 200 kr/år
Valphänvisning för den som inte kvalificerat sig för uppfödarlistan 200 kr/år


Glöm inte att ange namn, adress, valphänvisning eller uppförarlista. Avgiften avser ett kalenderår.


SOM MEDLEM INGÅR TIDNINGEN - SKOTTENYTT


REDAKTÖR SKOTTENYTT • PETER HEWITT 

skottenytt@skottefederationen.se


Som medlem i Skottefederationen ingår tidningen Skottenytt..

Annonsörer och författare ansvarar själva för riktigheten i insänt material.
Redaktionen har rätt att redaktionellt behandla insänt material.

Likväl att refusera material som ej står i överensstämmelse med Skottefederationens syften.


MEDLEMSAVGIFT UPPFÖDARE


Bjuden medlem 100 kr/år
Bjuden utländsk medlem 150 kr/år
Uppfödarlistan (inkl valphänvisning) 200 kr/år
Valphänvisning för den som inte kvalificerat sig för uppfödarlistan 200 kr/år


Glöm inte att ange namn, adress, ny medlem.

Avgiften avser ett kalenderår

ANNONSPRISER SKOTTTENYTT MEDLEM


1/1 sida sv/v 500 kr
1/1 sida färg 650 kr
1/2 sida sv/v 300 kr
1/2 sida färg 450 kr


Kommersiella annonser/Dubbel avgift.


ORDFÖRANDE UPPLYSER

- Vi arbetar ideellt med vår vision att förnya klubben för att nå ut till den nyfikna hundköparen..

- Det skall vara trevligt att titta på vår hemsida och vi vill ha en levande hemsida.

- Även att våra aktiva uppfödare skall finna något nyttigt och trevligt för att hålla arbetet levande. 

- Vi  presenterar möten och allehanda nyheter här så håll utkik.

- Vi inom klubben eftersträvar Uppförandekod på alla plan !


Vår förening finns också på Facebook,

men vi vill förtydliga att all information ifrån klubben

främst nås här på hemsidan !


Denna websida vill ha ditt godkännande att vi använder statistik om antal besökare (inget personligt). This website tracks visitors (not person) only for statistic, we want you too help us by admitt this!

Acceptera