Bli medlem

Breeders connect doglovers

Skottefederationen

BLI MEDLEM I SVENSKA SKOTTEFEDERATIONEN

MEDLEMSAVGIFTEN


STÖD FÖRENINGEN & BLI MEDLEM, DÅ INGÅR TIDNININGEN SKOTTENYTT


Medlem kan man bli genom att betala medlemsavgiften på klubbens bankgirokonto:
Skottefederationen 160-2333

Skottefederationens IBAN-nr är:
SE06 6000 0000 0008 2324 4768
BIC (bankkod) är HANDSESS och skall alltid anges vid betalning
Ange namn, adress, ny medlem. Avgiften avser ett kalenderår.


OBS här kan du ladda hem ett inbetalningskort.>>

VALPHÄNVISNING ELLER UPPFÖDARLISTA


Uppfödarlistan (inkl valphänvisning) 200 kr/år
Valphänvisning för den som inte kvalificerat sig för uppfödarlistan 200 kr/år


Glöm inte att ange namn, adress, valphänvisning eller uppförarlista. Avgiften avser ett kalenderår


OBS här kan du ladda hem ett inbetalningskort.>>

MEDLEMSAVGIFT ORDINARIE


Ordinarie medlem 250 kr/år
Familjemedlem 100 kr/år
Utlandsmedlem 300 kr/år


Glöm inte att ange namn, adress, ny medlem. Avgiften avser ett kalenderår

MEDLEMSAVGIFT UPPFÖDARE


Bjuden medlem 100 kr/år
Bjuden utländsk medlem 150 kr/år
Uppfödarlistan (inkl valphänvisning) 200 kr/år
Valphänvisning för den som inte kvalificerat sig för uppfödarlistan 200 kr/år


Glöm inte att ange namn, adress, ny medlem. Avgiften avser ett kalenderår

SOM MEDLEM INGÅR TIDNINGEN - SKOTTENYTT


 REDAKTÖR SKOTTENYTT • PETER HEWITT 


Som medlem i Skottefederationen ingår tidningen Skottenytt..

Annonsörer och författare ansvarar själva för riktigheten i insänt material.
Redaktionen har rätt att redaktionellt behandla insänt material.

Likväl att refusera material som ej står i överensstämmelse med Skottefederationens syften.

Skottefederationens Regler


Uppfödaren ska vara medlem i Svenska kennelklubben och i Skottefederationen.


Uppfödaren ska vara införstådd med Svenska kennelklubbens grundregler.


Uppfödaren ska ha haft minst en kull skottevalpar registrerade i SKK inom de senaste fem åren.


Uppfödaren ska vara boende i Sverige.


Uppfödaren ska ha ett registrerat kennelnamn.


Uppfödaren betalar 200 kr/år till Skottefederationen för att få stå med på listan, (inkluderar valphänvisning).


Skottefederationen ansvarar ej för att uppfödare på listan följer SKKs krav och rekommendationer för uppfödning av skotsk terrier,

ej heller för innehållet på den enskilde uppfödarens egen webbplats.


Uppfödarens uppgifter och/eller länken till uppfödarens webbplats kan plockas bort från listan om vederbörande strider emot gällande bestämmelser.

Är du kvalificerad, betalat men ej med på listan kontakta kassör.

WEBMASTER


webmaster@skottefederationen.se


Since our start of a new webhotel (2019-08-11)

We now use a responsive multi-layout website that works for both mobile and PC.


49 186 Visitors from start untill today 2020-08-19

VISITORS STATISTICS (2020-08-11)

1. Sweden 12 563

2. Europe 29 609
3. Russia 5 857

4. Nederland  5 741
5. Germany  4 619
6. USA  3 893

7. Asia  3 040

8. Ukraine 2 551

9. Denmark  1 118

10. China 1 101

Copyright © Skottefederationen 2019 All Rights Reserved

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera