Skottenytt

Breeders connect doglovers

Skottefederationen

REDAKTÖR


 SKOTTENYTT • PETER HEWITT - skottenytt@skottefederationen.se


Som medlem i Skottefederationen ingår tidningen Skottenytt..

Annonsörer och författare ansvarar själva för riktigheten i insänt material.
Redaktionen har rätt att redaktionellt behandla insänt material.

Likväl att refusera material som ej står i överensstämmelse med Skottefederationens syften.


STÖD FÖRENINGEN & BLI MEDLEM, DÅ INGÅR TIDNININGEN SKOTTENYTT

Medlem kan man bli genom att betala medlemsavgiften på klubbens bankgirokonto:
Skottefederationen 160-2333
Skottefederationens IBAN-nr är:
SE06 6000 0000 0008 2324 4768
BIC (bankkod) är HANDSESS och skall alltid anges vid betalning
Ange namn, adress, ny medlem. Avgiften avser ett kalenderår.


OBS här kan du ladda hem ett inbetalningskort.>>


ANNONSPRISER MEDLEM


1/1 sida sv/v 500 kr
1/1 sida färg 650 kr
1/2 sida sv/v 300 kr
1/2 sida färg 450 kr


Kommersiella annonser/Dubbel avgift.

WEBMASTER


webmaster@skottefederationen.se


Since our start of a new webhotel (2019-08-11)

We now use a responsive multi-layout website that works for both mobile and PC.


56 219 Visitors from start untill today 2020-09-28

VISITORS STATISTICS (2020-08-11)

1. Sweden 12 563

2. Europe 29 609
3. Russia 5 857

4. Nederland  5 741
5. Germany  4 619
6. USA  3 893

7. Asia  3 040

8. Ukraine 2 551

9. Denmark  1 118

10. China 1 101

Copyright © Skottefederationen 2019 All Rights Reserved

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera