Uppfödare

Sverige

Ort

Kennel

Tel/Mob

Email

Valpar (H/Tik)

Valpar väntas

Omplacering

Norr


Mellan

Askim

Piccola Strega

0705-889511


Borås

0707-875769

Gotland

0707-441223

Göteborg

Stonegarth

0723-168527

3/3

Sollentuna

High Castle´s

0738-014253

Särö 

Distans

031-936177

Svartå

0707-796569

Ytterby

Roskot

0303-222997

Syd

Blentarp

0761-630610

Bjäred

Terracotta

0706-296869

Viken

Scotline

0734-282863


Laholm

Soya

070-5575588
Lund

Reel´s

0702-904780

Skottefederationens Regler


Uppfödaren ska vara medlem i Svenska kennelklubben och i Skottefederationen.


Uppfödaren ska vara införstådd med Svenska kennelklubbens grundregler.


Uppfödaren ska ha haft minst en kull skottevalpar registrerade i SKK inom de senaste fem åren.


Uppfödaren ska vara boende i Sverige.


Uppfödaren ska ha ett registrerat kennelnamn.


Uppfödaren betalar 200 kr/år till Skottefederationen för att få stå med på listan, (inkluderar valphänvisning).


Skottefederationen ansvarar ej för att uppfödare på listan följer SKKs krav och rekommendationer för uppfödning av skotsk terrier, ej heller för innehållet på den enskilde uppfödarens egen webbplats.


Uppfödarens uppgifter och/eller länken till uppfödarens webbplats kan plockas bort från listan om vederbörande strider emot gällande bestämmelser. Är du kvalificerad, betalat men ej med på listan kontakta kassör.


Till websida med annonser, se nedan (valpar väntas, omplacering & valpar säljes)

DET HÄR GÄLLER VID

VALPHÄNVISNING OMPLACERING
ELLER UPPFÖDARLISTA


Uppfödarlistan (inkl valphänvisning) 200 kr/år
Valphänvisning för den som inte kvalificerat sig för uppfödarlistan 200 kr/år


Glöm inte att ange namn, adress, valphänvisning eller uppförarlista.

Avgiften avser ett kalenderår


OBS här kan du ladda hem ett inbetalningskort.>>

Denna websida vill ha ditt godkännande att vi använder statistik om antal besökare (inget personligt). This website tracks visitors (not person) only for statistic, we want you too help us by admitt this!

Acceptera