Hundsport

Här tipsar vi hundsporter

(ett roligt nöje för dej och din hund).


Att träna tillsammans är ett sätt för dig att ha roligt tillsammans med din hund. 


Om IGP (IPO)

Inom Internationell prövningsordning IGP (IPO) ingår fyra olika provformer som syftar till att pröva arbetsförmågan hos hund och förare inom spår, lydnad och skyddsarbete.


Hundsport Special via SKK

Facktidningen Hundsport Special ges ut av Svenska Kennelklubben, SKK. Tidningen finansieras gemensamt av SKK och länsklubbarna. Artiklarna vänder sig till uppfödare och andra med ett djupare intresse för hundavel, genetik, medicin och liknande.Vill du ta en närmare titt på innehållet i Hundsport Special? I menyn, under rubriken "Provläs HSS" finner du några av de intressanta och angelägna artiklar som har publicerats i tidningen. Du som är uppfödare får automatiskt Hundsport Special utan kostnad om du har registrerat ett nytt kennelnamn under året eller har ett registrerat kennelnamn sedan tidigare och haft minst en kull de senaste fem åren. Ingen anmälan behöver göras, tidningen skickas automatiskt till dig. 


Provformer i IGP (IPO)


IGP-prov (IPO-prov)

IIGP-prov - den största provformen är som ett bruksprov, men består av tre avdelningar; spår (A), lydnad (B) och skyddsarbete (C). Alla avdelningarna räknas med i bedömningen. Reglerna för IGP-prov är desamma över hela världen.

För att starta på ett IGP-prov ska hunden ha blivit godkänd på ett BH/VT (BH-prov) (Behörighetsprov). BH/VT-provet består av en lydnadsdel och en trafikdel.


BSL (brukshundprov spår lydnad)

BSL (brukshundprov spår lydnad) - är en provform som använder samma klassindelning och består avsamma spår och lydnad som i IGP (IPO).


IFH-1 och IFH-2 (FH 1 och FH 2)

IFH-1 och IFH-2- är provformer som är rena spårprov i två olika klasser.IGP-FH (IPO-FH)

IGP-FH - är en provform med ett spårprov som alltid arrangareras två dagar i rad.

Träna IGP (IPO)

En viktig egenskap i IGP är att hunden visar arbetsglädje och genomför lydnads- och skyddsmomenten i högt tempo och med bra precision.

I IGP-FH (IPO-FH) kan hunden ha lugnare tempo, men måste ha koncentrationsförmåga och uthållighet i spårarbetet.Upplevelse av IGP (IPO)

Inom provformerna i IGP är det samarbete mellan förare och hund som upplevs starkast. Hunden är oftast väldigt angelägen och glad att få komma igång och göra jobbet. Inom avdelningen skydd är hunden tränad att se skyddsärmen på figuranten som den bästa av leksaker och som den vill hålla greppet om.


Freestyle
Freestyle kan beskrivas som ett lydnadsprogram till musik. Det är fortfarande en ganska liten sport i Sverige, men i USA är Freestyle en mycket populär uppvisningssport!
Tanken bakom sporten är att hund och förare ska träna med glädje och samspel. Ett program kan innehålla både vanliga lydnadsmoment och mer fantasifulla rörelser. Föraren väljer musik och gör koreografin helt själv och ett färdigt program kan ta ungefär 5-10 minuter att genomföra. Programmet bedöms sedan av tre domare enligt ett bedömningsprotokoll.


Hundfrisbee

I Sverige finns sporten som aktivering, uppvisning och kursverksamhet, samt med enskilda ekipage som tävlar. Det är en poängsport som finns i två grenar: distans och freestyle. Distans går ut på att hinna göra så många och långa kast som möjligt under begränsad tid, i denna gren används endast en frisbee som hunden alltså måste apportera. Freestyle är en uppvisningsgren där ekipagen blir poängbedömda för inlärda trick.


Agility
Agility är en fartig och rolig sport för både förare och hund. Agility kom till Sverige i mitten på 80-talet och har sedan dess blivit en mycket populär sport. Den bygger på ett nära samarbete mellan hund och förare. Föraren ska visa hunden vägen genom en bana av hopphinder, tunnlar, slalompinnar och balansbrädor – och snabbt går det!
Inom sporten tävlar man både individuellt och i lag och det finns tre olika storleksklasser för hundarna - small, medium och large. Tävlingsklasserna finns i olika svårighetsgrad från I-III och dessutom finns det hoppklasser där inga av balanshindren ingår. Din hund ska ha vara minst 18 månader innan den får börja tävla.


Så här tränar du IGP (IPO)

Spår tränas på fält, precis som i tävling, och hunden ska ha ett lugnt tempo, djup nos, hög noggrannhet och ett intensivt doftintresse. Det gäller alla spår inom provformerna i IGP.


Skyddsarbetet behöver tränas under noga kontrollerade former tillsammans med utbildad figurant.

Iva Němečová Majesco

Foto: Iva Němečová Majesco


K9 Biathlon

K9 Biathlon är ett terränglopp för både förare och hund.

Vill man så kan man gå igenom hela banan och bara ha roligt med sin hund. Banorna består av flera löpsträckor med stundvis tuff terräng och ett flertal hinder som ekipaget ska ta sig runt på snabbast tid.

Hur långa banor är beror på arrangörerna.

Hinder på banan kan bestå av tunnlar, vattenhinder, skyttestationer..


Flyball
Har du en hund som älskar bollar? Då är detta kanske sporten för er! Det är en otroligt fartfylld och publikvänlig sport.
Flyball är en lagtävling som utförs i stafettform, med två banor som går parallellt med varandra. Den första hunden springer iväg, hoppar över fyra hinder och fram till en låda som står i slutet av banan. Lådan innehåller en boll och för att bollen skall skjutas upp ur lådan måste hunden trycka med sina tassar på en platta. Hunden ska sedan fånga bollen och springa tillbaka samma väg över hindren och över mållinjen för att släppa iväg nästa hund. Föraren får inte följa med hunden ut på banan utan måste styra hunden med rösten.


Mondioring (MR)

Skapades av ett antal delegater från olika länder i förhoppning om att detta skulle kunna bli en blandning av olika nationella tävlingsformer som redan existerade. Meningen var att man skulle kunna tävla mot varandra över gränserna. Mondioring betyder också "världsring". Mondioring är en relativt ung skyddsform.


Mondioring består av lydnad, hopp och skydd. När man tävlar så gör man hela programmet i en följd utan pauser. Det finns tre klasser, MR1, MR2 och MR3. I Sverige kan man även tävla i MRL (endast lydnadsmomenten) och MRLH (endast lydnads- och hoppmomenten). Ett program tar mellan 20-45 min, beroende på klass. Programmet börjar alltid med lydnadsmomenten följt av hoppmomenten och sist skyddsmomenten. Ordningsföljden för de olika lydnads-, hopp- och skyddsmomenten lottas innan varje tävling.


Upplägget av de olika momenten varierar från tävling till tävling. I början av varje tävling och klass visar en provhund hur momenten ska utföras under den aktuella tävlingen.


Nosework

I nosework jobbar hunden aktivit med sin nos och får då då mental och fysisk aktivering. Hunden ska söka efter specifika dofter i olika miljöer med olika svårighetsgrader.


Nosework är en aktivitet som alla hundar och hundägare kan ägna sig åt, det enda som behövs är ett intresse för nosarbete, sporten kräver inte avancerad eller kostsam utrustning. En träning som passar alla hundar!Bidraget är till för våra medlemmar och kan sökas för en hund per ägare och under endast ett tillfälle.


Lydnad
Inom lydnad bedöms hundens prestation i de olika momenten. Föraren ska med mycket små hjälper tala om för hunden vad den ska göra och för det krävs mycket träning. Tävlingsmomenten består bland annat av: platsliggning, inkallning, fritt följ och läggande under gång. I lydnad tävlar man i fyra olika klasser (I, II, III och Elit) och svårighetsgraden ökas successivt.
Lydnad är en kvalitetstävlan där du vinner första, andra eller tredjepris, beroende på hur mycket poäng du och din hund har fått - oavsett vilken placering ni hamnar på jämfört med de andra deltagarna. Om du har fått ett förstapris i en klass får du gå vidare och tävla i nästa klass om du vill, eller stanna och ta tre förstapris i samma klass och därmed få titeln LP.


Foto: Göran Eklund


Bruks

I ett bruksprov testas lydnad och hundens färdigheter inom någon av grenarna sök, spår, rapport, patrull och skydd. Varje år arrangerar Svenska Brukshundklubben tusentals bruksprov runt om i landet. Det finns flera olika varianter av bruksprov, men i samtliga ingår ett lydnadsmoment och ett fältprov. Lydnadsprogrammet är obligatoriskt och ska genomföras av alla ekipage. Det finns fyra olika klasser där lägsta nivån är appellklass och den högst är eliklass.


Jaktprov

Det finns många olika typer av jaktprov. Alla är arbetsprov för att se om hunden klarar av en viss uppgift. Hundar som deltar används också ofta vid jakt. Det är varje specialklubb som ansvarar för regelverk och arrangerar tävlingar. De flesta jaktprov är specifika för en hundras eller en grupp av raser och arrangeras då av den aktuella specialklubben.


Denna websida vill ha ditt godkännande att vi använder statistik om antal besökare (inget personligt). This website tracks visitors (not person) only for statistic, we want you too help us by admitt this!

Acceptera