Styrelsen

Breeders connect doglovers

Skottefederationen


STYRELSEN OCH VÅRA MEDHJÄLPARE


Vi har beskrivit vad vi gör och vem ni kan kontakta.


Dubbelklicka på den blå texten för att emaila till den ni vill komma i kontakt med.

ORDFÖRANDE - EVA JOELSSON

-Övergripande ansvar


-Ansvarig i avelsfrågor.


-Ansvarig utgivare av SN.

SEKRETERARE - PETER VAN DER STEEN

- Protokollförare


- In- och Utgående handlingar.


- Poängräknare ”Årets Skotte- Valp & Veteran".

LEDARMOT - SOLVEIG NORRMAN

- Samlar information från hundvärldens hemsidor.

VICE ORDFÖRANDE - MATS NIVEBORN

- Bisitter ordf.

KASSÖR - CHRISTINA HÜTTNER

- Tar emot medlemsavgifter, ansökan aktivitetsbidrag, valphänvisn/uppfödarreg/omplacering för betalning.

- Föreningens kassör

1:A SUPPLEANT - MARIA PAGMARK

 - Au jour för att kunna gå in som ledamot.

Skottefederationens ovärdeliga medhjälpare


REVISORERNA & VALBEREDNINGEN


REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER

Revisorer:

  • Göran Tullberg
  • Gun-Lis Bellhem

 

Suppleanter:

  • Kjell Bergstrand
  • Bo Olofsson

VALBEREDNINGEN

  • Gerhard Malmberg (Sammankallande)
  • Monica Rosendahl
  • Barbro Olofsson

LOKALAVD - VÄST

Kontaktperson: Joan Frodi

 - Anordnar olika aktiviteter: utställningar, fika, promenader, workshops, trimkurser, nosework mm

LOKALAVD - SYD

Kontaktperson: Christel Cahlås

 - Anordnar olika aktiviteter: utställningar, fika, promenader, workshops, trimkurser, nosework mm

2:A SUPPLEANT - AGNETHA HERMANSSON

 - Au jour för att kunna gå in som ledamot.

WEBMASTER - LEIF GUSTAVSSON

 - Huvudsakligen arb.med hemsida, annonser, uppdateringar mm

- Uppdrag ifrån styrelsen & lokalavdelningarna

REDAKTÖR SKOTTENYTT - PETER HEWITT

 - Huvudsakligen arb.med tidning, annonser mm

- Tar tacksamt emot reportage om Skotsk Terrier mm

Skottefederationens Lokalavdelningar

LOKALAVD - MELLANSVENSKA

Kontaktperson: Anita Östby

 - Anordnar olika aktiviteter: utställningar, fika, promenader, workshops, trimkurser, nosework mm

Skottefederationen har för nuvarande 3 st lokalavdelningar.

Som anordnar olika aktiviteter: fika, promenader, workshops, trimkurser, nosework mm


Håll utkik om du/ni vill umgås med andra trevliga hundägare!

Ta kontakt med oss om du/ni har frågor, behöver stöd eller kanske vill hjälpa till.


CONTACT WEBMASTER


webmaster@skottefederationen.se


Since our start of a new webhotel (2019-08-11)

We now use a responsive multi-layout website that works for both smartphone and desktop.


25% is using mobile, 75% Desktop


56 219 Visitors from start untill today 2020-09-28

VISITORS STATISTICS (2020-08-11)


1. Sweden 12 563

2. Europe 29 609
3. Russia 5 857

4. Nederland  5 741
5. Germany  4 619
6. USA  3 893

7. Asia  3 040

8. Ukraine 2 551

9. Denmark  1 118

10. China 1 101

Copyright © Skottefederationen 2019 All Rights Reserved

Denna websida vill ha ditt godkännande att vi använder statistik om antal besökare (inget personligt). This website tracks visitors (not person) only for statistic, we want you too help us by admitt this!

Acceptera