Lokalavd

Breeders connect doglovers

Skottefederationen

Skottefederationens Lokalavdelningar

Skottefederationen har för nuvarande 3 st lokalavdelningar.

Som anordnar olika aktiviteter: fika, promenader, workshops, trimkurser, nosework mm


Vänligen för att komma till Lokalavd tryck på väderstrecken ! 


Håll utkik om du/ni vill umgås med andra trevliga hundägare!

LOKALAVD MELLANSVENSKA

KONTAKTPERSON

Anita Östby

anitaostby1@gmail.com

LOKALAVD VÄST

KONTAKTPERSON

Joan Frodi

joan.frodi@telia.com

LOKALAVD SYD

KONTAKTPERSON

Christel Cahlås

cahlas@hotmail.com

WEBMASTER


webmaster@skottefederationen.se


Since our start of a new webhotel (2019-08-11)

We now use a responsive multi-layout website that works for both smartphone and desktop.


25% is using mobile, 75% Desktop


56 219 Visitors from start untill today 2020-09-28

VISITORS STATISTICS (2020-08-11)


1. Sweden 12 563

2. Europe 29 609
3. Russia 5 857

4. Nederland  5 741
5. Germany  4 619
6. USA  3 893

7. Asia  3 040

8. Ukraine 2 551

9. Denmark  1 118

10. China 1 101

Copyright © Skottefederationen 2019 All Rights Reserved

Denna websida vill ha ditt godkännande att vi använder statistik om antal besökare (inget personligt). This website tracks visitors (not person) only for statistic, we want you too help us by admitt this!

Acceptera