Skottenytt

Breeders connect doglovers

Skottefederationen

REDAKTÖR


 SKOTTENYTT • PETER HEWITT 


Som medlem i Skottefederationen ingår tidningen Skottenytt..

Annonsörer och författare ansvarar själva för riktigheten i insänt material.
Redaktionen har rätt att redaktionellt behandla insänt material.

Likväl att refusera material som ej står i överensstämmelse med Skottefederationens syften.

ANNONSPRISER MEDLEM


1/1 sida sv/v 500 kr
1/1 sida färg 650 kr
1/2 sida sv/v 300 kr
1/2 sida färg 450 kr


Kommersiella annonser/Dubbel avgift.

Copyright © Skottefederationen 2019 All Rights Reserved