Utst.Resultat

Breeders connect doglovers

Skottefederationen

SKOTTEFEDERATIONEN


Resultat från officiella & inoff utställningar samt Skottefederationens egna utställningar.


Aktuell lista:

Listan skulle visas här nedan, men är inställd för 2020 tills vidare.

Detta är en konsekvens av att majoriteten av årets länsklubbsutställningar är inställda.


Resultansvarig: sekreterare@skottefederationen.se


Det finns kompletta resultat från officiella utställningar på www.skk.se


För att läsa PDF-filer på denna sida behövs Acrobat Reader installerat på din dator.

Det är gratis och enkelt att ladda hem här nedan.


DATUM

ORTWEBMASTER


Since our start of a new webhotel (2019-08-11)

We now use a responsive multi-layout website that works for both smartphone and desktop.


25% is using mobile, 75% Desktop


56 219 Visitors from start untill today 2020-09-28


VISITORS STATISTICS (2020-08-11)


1. Sweden 12 563

2. Europe 29 609
3. Russia 5 857

4. Nederland  5 741
5. Germany  4 619
6. USA  3 893

7. Asia  3 040

8. Ukraine 2 551

9. Denmark  1 118

10. China 1 101

Copyright © Skottefederationen 2019 All Rights Reserved

Denna websida vill ha ditt godkännande att vi använder statistik om antal besökare (inget personligt). This website tracks visitors (not person) only for statistic, we want you too help us by admitt this!

Acceptera