NYHETER

Nyheter

Här kan du se vad som är senast uppdaterat på hemsidan, samt lite andra nyheter som ligger till höger eller på förstasidan.

Senast uppdaterat 2024

17/02 Kompletterande sidor till Årsmöteshandlingarna - Årsmöte

17/02 En skottevalp, född december - Valpar

14/02 Årsmöteshandlingarna ute - Årsmöte

14/02 Nytt styrelseprotokoll - Protokoll

07/02 Nu finns skottevalpar för rätt personer - Uppfödare

24/01 Nytt PM + på engelska om sommarens Utställning

24/01 Konferens om skotsk terrier i sommar - Utställning

17/01 Årets första styrelseprotokoll - Protokoll
17/01
Att tänka på vid motionsskrivande - Årsmöte

11/01 Ett par infonotiser på ingångssidan - Hem

11/01 Inbjudan till årsmöte - Årsmöte

03/01 Nytt PM för sommarens Krapperuputställning - Utst

Dan Ericssons Minnesfond
Läs mer på Dans Minnessida här >>

OBSERVERA

All uppdatering på klubbens hemsida, oavsett vad, ska gå genom Anita Östby, så skickar hon detta till webbadmin.

Digitala medlemsbrev
Vill du ha medlemsbrev med nyheter och info från styrelsen?
Skicka din mailadress till sekr Anita,
anitaostby1@gmail.com

Du kan söka aktivitetsbidrag! Läs mer här >>

SNART ÅRSMÖTE - 24/2 kl 13.00

Handlingarna ligger ute och där ingår även
inkomna motioner med styrelsens yttrande.
I handlingarna ingår också Valberedningens
förslag till nya förtroendevalda.

Men det är du som medlem som beslutar i alla de
frågor och ärenden som uppkommer på mötet.

Därför är det mycket viktigt att du deltar och utövar
din demokratiska rätt inför klubbens nu- och framtid.

Och du slipper resa... du sitter hemma med en
kopp kaffe och deltar på distans genom webben.
Kan det egentligen bli enklare?!

Läs mer på sidan Årsmöte och anmäl din närvaro
till sekreterare Anita, senast 23/2, detta för att hon kommer att ge dig länken till Zoom.