ÅRETS SKOTTE

Årets Skotte

Årets Skotte 1972-2019

1972 Eng, Int & Nord Ch Brio Pickpocket
1973 Int & Nord Ch Gillson Grand Monarch
1974 Eng, Int & Nord Ch Kennelgarth I'm Tiger
1975 Eng, Int & Nord Ch Kennelgarth I'm Tiger
1976 Eng, Int & Nord Ch Kennelgarth I'm Tiger
1977 Int & Nord Ch Glenncheck Fit for Fight
1978 Int & Nord Ch Femettas My Goodness
1979 Int & Nord Ch Femettas My Goodness
1980 Int & Nord Ch Raglan Regatta
1981 Int & Nord Ch Roskots Krimskrams
1982 Int & Nord Ch Raglan Red Rarity
1983 Int & Nord Ch Roskots Krimskrams
1984 Int & Nord Ch Raglan Royal Commander
1985 Int & Nord Ch Raglan Royal Commander
1986 Int, S & N Ch Stuane Copper Contessa
1987 Int, S & N Ch Downshutts Mystical Master
1988 S Ch Floreo Musseron
1989 S Ch Gaywyn Venturesome
1990 Int, S & N Ch Raglan Randolph
1991 S & N Ch So What Thawn
1992 S & N Ch So What Thawn

1993 Ch Macprain Miranda

1994 Ch Roskots Jussola och Tamzin Ewan 

1995 Ch Etiquette Prudence

1996 Ch Raglan Royal Serenade

1997 Ch Kantorns Clara Schuman

1998 Ch Dundee Cool Trooper

1999 Ch Raglan Rory

2000 Ch Raglan Rory

2001 Ch Feregait Ignatious Bean

2002 Ch Raglan Royal Prospect

2003 Ch Etiquette Not In a Million

2004 Ch Floreo Water Lily

2005 Ch Raglan Royal Lady

2006 Ch Ayrzol Hermione

2007 Ch Dundee Sparkling Ruby

2008 Ch Dundee Black Wood

2009 Ch Burrow's Glen Moray

2010 Ch Ayrzol Ozone
2011 Ch Madoc My Obsession
2012 Ch Dundee Royal Excellens
2013 Ch Raglan Ready to Smile

2014 Ch of Stonegarth Black Ruby

2015 Ch I am Strong Like A Storm Tikras Bildukas

2016 Ch Mariss Kozirnoy Tuz

2017 Ch Marland Imagination

2018 Ch Raglan Republican

2019 Ch Mandowal Classic Charm For Stonegarth

2020 Covid-19 omöjliggjorde utställningar

Poängberäkning för Årets skotte.  Klicka >>

Poänglista inför Årets Skotte.

2020 blev det inga resultat då i princip
alla utställningar var inställda (Corona).

Klicka på önskat årtal (pdf)


2019

2018

2017

2016

2015

2014

1972
1972
Brio Pickpocket
1974-75-76
1974-75-76
Kennelgarth I'm a Tiger
1978-79
1978-79
Femettas My Goodness
1980
1980
Raglan Regatta
1982
1982
Raglan Red Rarity
1984-85
1984-85
Raglan Royal Commander
1989
1989
Gaywyn Venturesome
1990
1990
Raglan Randolph
1991-92
1991-92
So What Thawn
1993
1993
Macprain Miranda
1995-Etiquette-Prudence
1995-Etiquette-Prudence
1996
1996
Raglan Royal Serenade
1997
1997
Kantorns Clara Schumann
1999 och 2000
1999 och 2000
Raglan Rory
2002
2002
Raglan Royal Prospect
2005
2005
Raglan Royal Lady
2007
2007
Dundee Sparkling Ruby
2012
2012
Dundee Royal Excellens
2013
2013
Raglan Ready to Smile
2014
2014
of Stonegarth Black Ruby
2015
2015
I am Strong Like A Storm Tikras Bildukas
2016
2016
Mariss Kozirnoy Tuz
2017
2017
Marland Imagination
2018
2018
Raglan Republican
2019
2019
Mandowal Classic Charm For Stonegarth

Bildspel på Årets Skotte
De foton som inte finns med i bildspelet saknas, de försvann av misstag vid byte av hemsida. Jämför med listan till vänster så syns vilka som saknas. Har någon foton på en eller flera av de saknade, så maila till marita@webban.se så kommer dom med här. Jag är väldigt olycklig över detta missöde men hoppas det kommer in foton så allt blir bra igen. /Marita

2019 började en ny era bland Årets Skotte, nu tillkom även Årets Valp och Årets Veteran, avbildade ovan.