HEM

Välkommen till
Skottefederationen!

Digitalt årsmöte
lördagen 25 februari 2023

Mötet avhålls digitalt via Zoom och börjar kl 13.00.
Anmälan om deltagande sker senast 23/2 till sekr
Anita Östby anitaostby1@gmail.com

Årsmöteshandlingarna kommer att läggas ut på hemsidan.

Motioner till årsmötet ska vara inlämnade till sekreteraren senast 28 januari

Dan Ericsson

Begravningsakten över Dan ägde rum tisdagen den
24 januari 2023 i den lilla fullsatta kyrkan i Härkeberga.

En rik och vacker blomstergärd från familj och många vänner runt om i världen, inramade akten.

Mer finns på sidan >>

Medlemsavgiften för 2023

Glöm inte att betala medlemsavgiften senast 31 januari 2023. Ange att betalningen avser medlemsavgift för 2023.

Avgiften betalas till klubbens bankgiro 160-2333.

250 kr för ordinarie medlem

100 kr för familjemedlem
(glöm inte att ange familjemedlem)

300 kr för utlandsmedlem