HEM

Välkommen till
Skottefederationen!

Läs här!!

Nu finns en länk till uppfödarmötet som ägde rum den 20 november. Där deltog ca 20 uppfödare.
Klicka här på länken och ladda ner.

Synpunkter på enkäten skickas
senast 27 nov till Jenny Holgersson uggia@hotmail.com

eller Camilla Ravenna camilla@altopunto.com

BIS och BIM
Jubileumsutställningen 6/8

Ch Raglan Rainbow Republic, ägare Anne Skår, Norge, blev BIS.

Raglan Roumelia, handler Caroline Brodd Björklund, ägare Dan Ericsson, blev BIM.

Uppfödare till båda är Dan Ericsson.

Medlemsavgiften för 2023

Glöm inte att betala medlemsavgiften senast 31 januari 2023. Ange att betalningen avser medlemsavgift för 2023.

Avgiften betalas till klubbens bankgiro 160-2333.

250 kr för ordinarie medlem

100 kr för familjemedlem
(glöm inte att ange familjemedlem)

300 kr för utlandsmedlem

Söker du en skottevalp? Eller en uppfödare?  Klicka här >>