STYRELSEINFO

Information om klubben och dess funktionärer

Rasklubben för Skotsk terrier, Skottefederationen, har delegerat uppdrag från specialklubben Svenska Terrierklubben, att handha arbetet med hälsa och avel för rasen.

Skottefederationens styrelse väljs av medlemmarna vid årsmötet. Hela styrelsen är ansvarig för den verksamhet som sker i rasklubben och författar därför årligen, inför årsmötet, en verksamhetsberättelse över vad som hänt under året. Tillsammans med verksamhetsberättelsen presenteras även inkomster och utgifter för det gågna året. Dessa handlingar sparas sedan i föreningsarkiv, då de utgör klubbens historia.

Styrelse och övriga förtroendevalda

Ordförande

Eva Joelsson

ordforande@skottefederationen.se

- Handläggare avelsfrågor

- Ansvarig utgivare tidning och webbsida

- Webbsides- o facebookadministratör

Vice ordförande

- Ersätter ordförande vid dennes förhinder.

- Hjälper ordförande.

Ledamot


vakant

Kassör

Christina Hüttner

kassor@skottefederationen.se

- Allt som har med fakturor att göra.

- Medlemsavgifter, aktivitetsbidrag m.m.

Ledamot
Solveig Norrman
ledamot@skottefederationen.se

- Samlar info från olika webbsidor

Revisor

Gun-Lis Bellhem, Sjömarken

073-920 56 53

 

Revisor

Göran Tullberg, Stockholm

070-696 13 14

 

Revisorsuppleanter
Kjell Bergstrand och Bo Olofsson


Valberedning

Sammankallande

Gerhard Malmberg
070-818 56 57, gerhard0708185657@gmail.com


Ledamot
Monica Rosendahl
070-583 12 47


Ledamot
Barbro Olofsson
070-893 83 00


Skottefederationens stadgar, klicka

Terrierklubbens stadgar, klicka

Protokoll styrelsemöten

2021

2020

Suppleant 1
Maria Pagmark

1suppleant@skottefederationen.se

- Hjälper till där behov finns

Suppleant 2 Sekreterare

Agnetha Hermansson

sekreterare@skottefederationen.se

- Protokollskrivning, utg och ing post

- Poängberäkning olika kategorier

Av styrelsen utsedd

Redaktör Skottenytt

Peter Hewitt

skottenytt@skottefederationen.se

- Sköter det redaktionella samt annonser

- Önskar få in skottehistorier

Årsmötesprotokollen ligger på sidan Årsmöte.

Meddelanden från Styrelsen. Klicka >>