STYRELSEINFO

Information om klubben och dess funktionärer

Rasklubben för Skotsk terrier, Skottefederationen, har delegerat uppdrag från specialklubben Svenska Terrierklubben, att handha arbetet med hälsa och avel för rasen.

Skottefederationens styrelse väljs av medlemmarna vid årsmötet. Hela styrelsen är ansvarig för den verksamhet som sker i rasklubben och författar därför årligen, inför årsmötet, en verksamhetsberättelse över vad som hänt under året. Tillsammans med verksamhetsberättelsen presenteras även inkomster och utgifter för det gågna året. Dessa handlingar sparas sedan i föreningsarkiv, då de utgör klubbens historia.

Styrelse och övriga förtroendevalda 2022

Ordförande

Camilla Ravenna

070-588 95 11

camilla@altopunto.com

- Ansvarig utgivare tidning och webbsida

Ledamot, Vice ordförande

Maria Pagmark

073-801 42 53

m.pagmark53@gmail.com

Ledamot, Sekreterare
Anita Östby

070-624 74 28

anitaostby1@gmail.comLedamot

Jenny Holgersson

070-744 12 23

uggia@hotmail.se

Ledamot

Ulrika Anderberg

070-866 62 79

ulrikaanderberg123@gmail.com


Suppleant 1, kassör

Lena Källman-Larsson

070-203 38 83

lena.kl1@telia.com

Suppleant 2

Brita Freudenthal

brita.freudenthal@telia.com

Av styrelsen utsedd

Redaktör Skottenytt

Peter Hewitt

skottenytt@skottefederationen.se

- Sköter det redaktionella samt annonser

- Önskar få in skottehistorier

Revisor, ordinarie

Ann Brodd

070-261 92 02
Valberedning

Sammankallande

Dan Ericsson

070-55 63 920

dan@raglan.se


Ledamöter Valberedningen

Ann-Marie Rådström


Barbro OlofssonWebbadministratör
Marita Björling, Härnösand

0705-16 71 01

marita@webban.se


Skottefederationens stadgar, klicka

Terrierklubbens stadgar, klicka