Rasdokument

Rasrelaterade dokument

Fina ord ...

Så här yttrar sig SKK över Skottefederationens RAS-dokument, när den uppdaterade varianten godkändes i juni 2023:


Undertecknade har på SKK/AKs uppdrag granskat Svenska Terrierklubbens och Skottefederationens avelsstrategi för skotsk terrier.

Klicka på bilden ovan, så kan du läsa RAS.

Det reviderade RAS-dokumentet tar upp prioriterade områden för avel av skotsk terrier. Rasklubben diskuterar vilka följder lågt antal registreringar medför, såsom svårigheter att förhindra förlusten av genetisk variation i rasen. En viktig åtgärd som rasklubben propagerar för är användandet av fler hanar i avel, vilket uppfödarna och hanhundsägarna direkt kan anamma genom sina avelsurval.

Klubben fortsätter att bevaka utvecklingen av fertilitet och förlossningskomplikationer i rasen och föreslår flera åtgärder
på kort och lång sikt. Bland annat att företrädesvis använda avelsdjur från självvalpande linjer, vilket ter sig vara en bra åtgärd tills problematiken kan klarläggas i mer detalj.

Det är glädjande att i den senaste hälsoankäten svarade 80% att deras skotska terrier uppvisar ett mycket gott hälsotillstånd.
Klubben lyfter vikten av sund mentalitet och uppmanar att fler hundar deltar i BPH vilket gör det möjligt att dokumentera nuläget och följa utvecklingen.

RAS-dokumentet har förankrats hos medlemmarna.

Önskar lycka till med fortsatt avelsarbete!
Maija Eloranta
Vänge 2023-06-11

Andra viktiga dokument

Rasstandard
Hur rasen ska se ut

Klicka på bilden o läs

Raskompendium 2024
Hur rasen ska dömas

Klicka på bilden o läs

Information om levershunt

Nederländska CTKs policy rörande portosystemisk shunt, författare är Marijke de Vries. Klicka här >>