ÅRSMÖTE

Skottefederationens årsmöten

Årsmötet 2021, 20 februari, ställdes in pga Covid-19.

Styrelsen beslutade i god tid före planerat möte, att gå på SKK's och Svenska Terrierklubbens rekommendationer, att skjuta upp årsmötet 2021 (som behandlar verksamhetsåret 2020) till februari 2022. Läs SKKs bestämmelser här >>

Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2020 (dock ej den ekonomiska redovisningen) samt verksamhetsplan och budget
för verksamhetsår 2021, finns tillgänglig till höger. 

Motioner och svar som avser verksamhetsår 2021 redovisas med
övriga årsmöteshandlingar.

Mvh
Eva Joelsson
Ordförande
e.u. styrelsen 

Handlingar och protokoll

Inställt årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse 2020 Klick >>

Motioner o svar 2020 Klick >>

Revisionsberättelse 2020 Klick >>

Verksamhetsplan för 2021 Klick >>

Rambudget för 2021 Klick >>


SKKs bestämmelser om årsmöte under Coronatider.

- Hur ett årsmöte går till. Klick >>

- Att ställa in ett årsmöte. Klick >>

Årsmötesprotokoll

Protokoll 2017

Extra Årsmöte 2014

Till vänster: Årsmötet 2020, Vätterleden.