ÅRSMÖTE

Skottefederationens årsmöten


SKOTTEFEDERATIONENS ÅRSMÖTE 2022

ägde rum

 

lördagen den 19 FEBRUARI 2022

Kl 13:00

 

Årsmötet skedde digitalt via mötesverktyget ZOOM.

Vi hoppades kunna erbjuda ett s.k. hybridmöte d.v.s ett möte där man via länk skulle kunna följa det fysiska mötet.

Men SKK Föreningskommitté meddelade att detta inte var tillåtet.

Alternativen var antingen fysiskt möte eller digitalt årsmöte.

Vi hade även FHM:s krav att förhålla oss till.


 

Foto från ett tidigare årsmöte.

Handlingar och protokoll

På detta möte behandlades två verksamhetsår - 2020 och 2021. Detta pga att det inte avhölls något årsmöte 2021, dispens från SKK p g a Coronaläget.


Årsmöte 2022

Dagordning Klick>>

Verksamhetsberättelse 2021 Klick>>

Revisionsberättelse 2021 Klick>>

Valberedningens förslag Klick>>

Verksamhetsplan för 2022 Klick>>

Rambudget för 202 Klick>>


Inställt årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse 2020 Klick >>

Motioner o svar 2020 Klick >>

Revisionsberättelse 2020 Klick >>

Verksamhetsplan för 2021 Klick >>

Rambudget för 2021 Klick >>


Den ekonomiska redovisas läggs inte på hemsidan men går att få via mail eller via brev. (avgift)