ÅRSMÖTE

Skottefederationens årsmöten

Skottefederationens årsmöte 2023

avhölls digitalt

lördagen 25 februari

Foto från ett tidigare årsmöte.

Handlingar

vid årsmötet 2023


Möteshandlingar 2023 (klicka)

Årsmötesprotokoll