ÅRSMÖTE

Skottefederationens årsmöten


SKOTTEFEDERATIONENS ÅRSMÖTE 2023

Text kommer härsenare

 

Foto från ett tidigare årsmöte.

Handlingar och protokoll

På detta möte behandlades två verksamhetsår - 2020 och 2021. Detta pga att det inte avhölls något årsmöte 2021, dispens från SKK p g a Coronaläget.


Årsmöte 2022

Dagordning Klick>>

Verksamhetsberättelse 2021 Klick>>

Revisionsberättelse 2021 Klick>>

Valberedningens förslag Klick>>

Verksamhetsplan för 2022 Klick>>

Rambudget för 202 Klick>>


Inställt årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse 2020 Klick >>

Motioner o svar 2020 Klick >>

Revisionsberättelse 2020 Klick >>

Verksamhetsplan för 2021 Klick >>

Rambudget för 2021 Klick >>


Den ekonomiska redovisas läggs inte på hemsidan men går att få via mail eller via brev. (avgift)