ÅRSMÖTE

Skottefederationens årsmöten

Skottefederationens årsmöte 2024

lördagen 24 februari
Kallelse - klicka här >>

Nu är samtliga handlingar inför årsmötet
utlagt på denna sida. Klicka här >>

NYTT = Två kompletterande handlingar:
- Årsbesked Handelsbanken här >>
- Styrelsens yttrande över Motion nr 1 här >>

Även den årliga utvärderingen av RAS,
finns här - Klicka här >>

Foto från ett tidigare årsmöte.