UTMÄRKELSER

Hedersmedlemmar i Skottefederationen

Den finaste utmärkelse man kan erhålla i en förening är hedersmedlem.

Siv Jernhake

Monika Knutsson-Hall

Vivi-Ann Lövstedt

Dan Ericsson

Hamiltonplakettörer inom skotsk terrier

Svenska Kennelklubbens främsta utmärkelse till uppfödare, Hamiltonplaketten, har under åren tilldelats följande uppfödare
av skotsk terrier: (årtalet inom parentes visar kennelns inregistrering hos SKK)

 

1943 Marie Heilborn, kennel Miramar (1930)

1949 Inga Schröder-Hagensen, kennel Tallyho (1930)

1958 Sven Sundquist, kennel av Brååtha (1938)

1958 Birgit Westerström, kennel Ferox (1951)

1962 Bengt Peterzéns, kennel Svarthuvans (äv släthårig foxt.)

1979 Siv Jernhake, kennel Vendetta (1963)

1987 Monika Knutsson-Hall, kennel Floreo (1961)

1989 Monica & Thomas Rosendahl, kennel Roskot (1974)

1991 Dan Ericsson, kennel Raglan (1976)