UTMÄRKELSER

Hedersmedlemmar i Skottefederationen

Den finaste utmärkelse man kan erhålla i en förening är hedersmedlem.

1972 Edith Borre 

1972 Birgit Westerström 

1972 Sven Sundkvist 

1972 Gustav Westerlund

1973 Siv Jernhake 

1973 Christer Jernhake 

1977 Bengt Andersson 

1977 Vivi-Ann Lövstedt 

1977 Siv Österlund 

1981 Marianne Andersson 

1981 Benedicte Warrén 

1988 Monika Knutsson-Hall 

1994 Dan Ericsson 

2007 Thomas Rosendahl

2007 Bo Olofsson.

Hedersmedlemmen och Hamiltonplakettören Dan Ericsson avled den 15 december 2022 och begravdes den 24 januari 2023.
Mer finns att ta del av på särskild sida >>

Hamiltonplakettörer inom skotsk terrier

Svenska Kennelklubbens främsta utmärkelse till uppfödare, Hamiltonplaketten, har under åren tilldelats följande uppfödare
av skotsk terrier: (årtalet inom parentes visar kennelns inregistrering hos SKK)

 

1943 Marie Heilborn, kennel Miramar (1930)

1949 Inga Schröder-Hagensen, kennel Tallyho (1930)

1958 Sven Sundquist, kennel av Brååtha (1938)

1958 Birgit Westerström, kennel Ferox (1951)

1962 Bengt Peterzéns, kennel Svarthuvans (äv släthårig foxt.)

1979 Siv Jernhake, kennel Vendetta (1963)

1987 Monika Knutsson-Hall, kennel Floreo (1961)

1989 Monica & Thomas Rosendahl, kennel Roskot (1974)

1991 Dan Ericsson, kennel Raglan (1976)