UPPFÖDARE

Uppfödare och valpar

Ibland kan det vara svårt att hitta en valp, ta då kontakt direkt med en uppfödare så kanske du kan få ställa dig i kö till en kommande kull.

I listan nedan ser du ibland att någon uppfödare anmält att man väntar eller har fått valpar, eller kanske har en hund som ska omplaceras och söker ett hem.

Vill du läsa mer om en angiven kull så gå till sidan valpar som väntas/säljes samt omplaceringar >>

Sverige

Ort

Kennel

Telefon

Namn+epost

Födda/väntas

Hanar+tikar

Omplac (kön/ålder)
Norra
Mellan

Askim

0705-889511

Borås

0707-875769

Gotland

0707-441223

Göteborg

0723-168527

Sollentuna

High Castle's

0738-014253
Svartå

0707-796569

Särö

Distans

031-936177

Ytterby

0303-222997
Södra

Bjärred

Terracotta

0706-296869
Blentarp

Newline

0761-630610

Laholm

Soya

0705-575588

Lund

Reel's

0702-904780

Nymölla

Zenni'z

0768-765955

Christel Cahlås

Viken

Scotline

0734-282863
Skottefederationens regler
för att vara med på klubbens Uppfödarlista


- Uppfödaren ska vara medlem i Svenska kennelklubben och i Skottefederationen.

- Uppfödaren ska vara införstådd med Svenska Kennelklubbens Grundregler.

- Uppfödaren ska ha haft minst en kull skottevalpar registrerade i SKK inom de senaste fem åren.

- Uppfödaren ska vara boende i Sverige.

- Uppfödaren ska ha ett registrerat kennelnamn.

- Uppfödaren betalar 200 kr/år till Skottefederationen för att få stå med på listan, (inkluderar valphänvisning).

- Skottefederationen ansvarar ej för att uppfödare på listan följer SKKs krav och rekommendationer för uppfödning av skotsk terrier, ej heller för innehållet på den enskilde uppfödarens egen webbplats.

- Uppfödarens uppgifter och/eller länken till uppfödarens webbplats kan plockas bort från listan om vederbörande strider emot gällande bestämmelser. Är du kvalificerad, har betalat men ej står med på listan så kontakta kassören.

- Till websida med valpar som väntas/säljes samt omplaceringar >>