Styrelsen

Information om klubbens funktionärer

Styrelse och övriga förtroendevalda 2022

Ordförande

Camilla Ravenna

070-588 95 11

camilla@altopunto.com

- Ansvarig utgivare tidning och webbsida

Ledamot, Vice ordförande

Maria Pagmark

073-801 42 53

m.pagmark53@gmail.com

Ledamot, Sekreterare
Anita Östby

070-624 74 28

anitaostby1@gmail.comLedamot

Jenny Holgersson

070-744 12 23

uggia@hotmail.com

Ledamot

Ulrika Anderberg

070-866 62 79

ulrikaanderberg123@gmail.com


Suppleant 1, kassör

Lena Källman-Larsson

070-203 38 83

lena.kl1@telia.com

Suppleant 2

Brita Freudenthal

brita.freudenthal@telia.com

Revisor, ordinarie

Ann Brodd

070-261 92 02
Valberedning

Ann-Marie Rådström
, ledamot 
0763-11 03 20

annmarieradstrom@gmail.com


Barbro Olofsson, ledamot

070-893 8300

grimbardts@gmail.com
Av styrelsen utsedda:

Redaktör Skottenytt

Peter Hewitt

skottenytt@gmail.com (ny e-post)Webbadministratör
Marita Björling, Härnösand

0705-16 71 01

marita@webban.se

Skottefederationens stadgar, klicka

Terrierklubbens stadgar, klicka