Styrelsen

Information om klubbens funktionärer

Styrelse och övriga förtroendevalda 2023

Ordförande

Camilla Ravenna

070-588 95 11

camilla@altopunto.com

- Ansvarig utgivare tidning och webbsida

Ledamot, Vice ordförande

Maria Pagmark

073-801 42 53

m.pagmark53@gmail.com

Ledamot, Sekreterare
Anita Östby

070-624 74 28

anitaostby1@gmail.com

Ledamot, kassör

Lena Källman-Larsson

070-203 38 83

lena.kl1@telia.com

Ledamot

Ulrika Anderberg

070-866 62 79

ulrikaanderberg123@gmail.com


Suppleant 1

Brita Freudenthal

britafreudenthal47@gmail.com

Suppleant 2

Laila Giertz

073-4282863

laila.giertz@gmail.com

Revisor, ordinarie

Ann Brodd

070-261 92 02Valberedning

Christina Fogelmark, sammank.

0702-90 47 80
christina@fogelmark.org


Ann-Marie Rådström
, ledamot 
0763-11 03 20

annmarieradstrom@gmail.com


Louise Dufwa, ledamot
072-230 36 89
lou.dufwa@gmail.com
Av styrelsen utsedda:

Redaktör Skottenytt

Peter Hewitt

skottenytt@gmail.com (ny e-post)Webbadministratör
Marita Björling, Härnösand

0705-16 71 01

marita@webban.se

Skottefederationens stadgar, klicka

Terrierklubbens stadgar, klicka